Συναγερμοι Jablotron J100 JA-101KR

Πίνακας ελέγχου με ενσωματωμένη συσκευή επικοινωνίας Πίνακας ελέγχου με ενσωματωμένη συσκευή επικοινωνίας

Ο πίνακας ελέγχου JA-101K είναι ένα βασικό εξάρτημα του συστήματος συναγερμού
JABLOTRON 100.

 Πίνακας ελέγχου με ενσωματωμένη συσκευή επικοινωνίας GSM/GPRS

Ο πίνακας ελέγχου JA-101K είναι ένα βασικό εξάρτημα του συστήματος συναγερμού
JABLOTRON 100. Προσφέρει ευέλικτη ρύθμιση και επιτρέπει την εύκολη προστασία μι-
κρών κτιριακών εγκαταστάσεων, μεγαλύτερων σπιτιών, γραφείων και εταιρειών. Οι επιθυ-
μητές ρυθμίσεις και το μέγεθος του συστήματος προγραμματίζονται από το λογισμικό F-link.
Ο πίνακας ελέγχου JA-101K προσφέρει
– μέχρι και 50 ασύρματες ζώνες ή ζώνες καλωδιωμένες (hardwired) σε ΔΙΑΥΛΟ
– μέχρι και 50 κωδικούς χρηστών
– μέχρι και 6 τμήματα
– μέχρι και 8 προγραμματιζόμενες εξόδους
– 20 ανεξάρτητα ημερολόγια
– αναφορές συστήματος σε 8 χρήστες μέσω SMS
– 5 χρήστες έχουν τη δυνατότητα φωνητικών αναφορών και αναφορών μέσω SMS
– 4 ρυθμίσεις ARC (Κέντρο Λήψεως Συναγερμών)
– 5 επιλεγόμενες αναφορές προς ARC
 
Διαθέτει μια ενσωματωμένη συσκευή επικοινωνίας GSM/GPRS πάνω στον πίνακα παρέχο-
ντας επικοινωνία μέσω φωνητικών μηνυμάτων, SMS ή GPRS προς τους τελικούς χρήστες ή
τα κέντρα ARC. Είναι εξοπλισμένος με κάρτα μνήμης 1 GB πάνω στον πίνακα για αποθή-
κευση αναφορών συμβάντων, φωνητικό μενού και μηνύματα, αποθήκευση φωτογραφιών
και άλλα.


Η βασική μονάδα ελέγχου περιλαμβάνει τους εξής τερματικούς σταθμούς:


– 1× τερματικό ΔΙΑΥΛΟΥ
– 1× τερματικό για ενσωματωμένο δομοστοιχείο ασυρμάτου (JA-110R)

Back to top